Baan keuring

algemeen
Voor de keuring van de baan zijn de volgende functies verantwoordelijk:
*  hoofdgreenkeeper
*  handicapcommissie
*  baancommissie
procedure keuren van de baan.
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen:
*  op reguliere dagen ( geen wedstrijden of andere bijzonderheden).
De actie ligt hierbij bij de hoofdgreenkeeper. Deze dient de baan vroegtijdig te keuren. De hoofdgreenkeeper kan, indien hij dit wenselijk acht, een beroep doen op de baancommissie en de handicapcommissie.
*  op wedstrijddagen.
De actie ligt hierbij eveneens bij de hoofdgreenkeeper in nauwe samenwerking met de baan-, handicap- en de wedstrijdcommissie. Indien mogelijk zal de baan tijdig afgekeurd moeten worden zodat de wedstrijdcommissie nog actie kan ondernemen.

Op de dag van een qualifyingwedstrijd kan, voordat de wedstrijd is begonnen de handicapcommissie, eventueel op verzoek van de wedstrijdleiding, de wedstrijd non-qualifying verklaren bij extreme weersituaties en/of baancondities.

In twijfelgevallen dient de wedstrijdleider vroegtijdig contact op te nemen met de hoofdgreenkeeper om goede afspraken voor het weekend te maken.
In beide gevallen dient de hoofdgreenkeeper dan de borden bij de ingang van de baan te plaatsen, de website te laten actualiseren en indien mogelijk de administratie en de horeca te informeren.

Externe factoren die het wel of niet qualifying spelen, mede bepalen.
Naast de NGF standaardvoorwaarden zijn er andere omstandigheden die bepalend kunnen zijn voor het wel of niet qualifying verklaren van de baan. Hierbij valt te denken aan de hoogte van het gras op de fairway, in de semi rough en de rough, het prikken en bezanden van de baan en/of de greens, het in gebruik zijn van winter greens, extreme natte weersomstandigheden waardoor er veel plasvorming op de baan aanwezig is enzovoorts.

standaard maaihoogten op de golfbaan c.q. verantwoordelijkheid bij keuring:
Rough en semi rough: 45 mm.
Fairway : 18 mm.