Businessclub

In 2011 is Golfclub Holthuizen met een business club gestart. Door middel van het opzetten van een actieve business club willen we meer bedrijven en sponsoren betrekken bij de golfclub aan het Oosteinde in Roden. De sponsoren en ondernemers met een lidmaatschap van Holthuizen zijn automatisch lid van de business club.

Leden van de business club van Golfclub Holthuizen zijn:
*  lid van Holthuizen met een eigen bedrijf, of ze bekleden een DGA- of een managementpositie;
*  clubleden uit het bedrijfsleven die al een GVB/handicap 54 hebben;

Met de business clubleden willen we ook de deelname aan de bedrijvencompetitie vergroten. Business clubleden mogen met één introducé meedoen met hun bedrijf in de bedrijvencompetitie. Na afloop van de wedstrijden van de bedrijvencompetitie is er een bedrijfspresentatie en een buffet voor de deelnemers.