Local rules

Plaatselijke regels van Golfclub Holthuizen (verkorte versie):

 1. Buiten de baan wordt aangegeven met witte palen.
 2. Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien sprake is van belemmering is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 16-1f.
 3. Slenken, greppels etc. moeten worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernissen.
 4. Hindernissen hole 2/11 en 8/17 (grote baan)
  Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt, mag een speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen: slag en afstand, recht naar achteren ontwijken of zijwaarts ontwijken bij een rode hindernis.
  Als de bal van een speler in een hindernis ligt, ook wanneer dat bekend is of praktisch zeker is, zelfs wanneer de bal niet gevonden is, dan mag de speler de hindernis ontwijken door gebruik te maken van één van de  opties van Regel 17.1d
 5. Als de bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist op hole 14 nabij de gele en rode afslag, mag de speler, als een extra mogelijkheid met bijtelling van één strafslag, een bal droppen aan de overkant van de hindernis.
 6. Is de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.
  LET OP: Deze regel in niet van toepassing bij NGF-competitiewedstrijden.

Straf voor spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens regel 14.7a

Voor een uitgebreide versie van deze plaatselijke regels, zie PLAATSELIJKE REGELS LANG

Golfregels R&A