Integriteitsbeleid Golfclub Holthuizen

VEILIG SPORTKLIMAAT

Integriteitsbeleid Golfclub Holthuizen

Golfclub Holthuizen vindt een veilige sportomgeving, waar leden en bezoekers met vertrouwen naar toekunnen gaan en zonder terughoudendheid hun sportieve ambities kunnen nastreven, belangrijk. Maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, in welke vorm dan ook, passen daarbij.

De vereniging heeft een aantal regels vastgesteld die onze normen aangeven ter bevordering van een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. Zo kunnen de golfers en (vrijwillige) medewerkers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen binnen onze club. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat wij als club snel kunnen ingrijpen, en weten welke stappen genomen kunnen worden, wanneer er zich een incident voordoet, zodat erger wordt voorkomen. De vereniging hanteert gedragsregels voor golfprofessionals, begeleiders en vrijwilligers. Deze gedragsregels zijn onderdeel van de ‘Gedragscode van Golfclub Holthuizen’. Daarnaast hanteert de vereniging omgangsregels voor leden van de vereniging en bezoekers van Golfclub Holthuizen. Deze omgangsregels zijn onderdeel van de ‘Gedragscode van Golfclub Holthuizen’. Zie hieronder de afspraken zoals die vastgelegd zijn in de ‘Gedragscode Holthuizen’ en ‘Gedragscode van Golfclub Holthuizen’.

Gedragscode Golfclub Holthuizen (vrijwillige) medewerkers

Gedragscode Golfclub Holthuizen voor leden en bezoekers onderling

Er is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld Vertrouwenscontactpersoon bij Golfclub Holthuizen is Jantien Groeneveld. Tel nr. 050 525 18 26 / 06 462 550 90.  Zij is sinds 2003 lid van onze golfclub en regelmatig op de baan om een rondje te golfen. Van huis uit is zij verpleegkundige en vanuit die functie ook jarenlang lid van de klachtencommissie van het ziekenhuis waar ze werkzaam was Protocol Handelwijze Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers in de activiteiten van de vereniging zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! Daarom hebben wij als vereniging voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld.

De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor minderjarigen, mensen met een beperking én vrijwilligers, en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons actief bent, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te onderschrijven. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.