Startende golfer

Algemene informatie voor de startende golfer bij Holthuizen

U wilt graag leren golfen. Wat is er voor nodig en hoe verloopt dit traject. Hieronder proberen wij u een beetje duidelijk te maken wat er voor nodig is om bij golfclub Holthuizen handicap 54 (golfvaardigheidsbewijs) te halen.

De NGF (Nederlandse Golffederatie) en de PGA (Professional Golfers Association) hebben gezamenlijk het 9 stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan wordt gebruikt voor het opleiden van golfers.

Stap 1 leidt naar baanpermissie en stap 2 leidt uiteindelijk naar handicap 54.

Stap 1: Naar golfbaanpermissie

U start met het ontwikkelen van golfvaardigheden door les te nemen bij de golfprofessional van Golfschool Holthuizen. Dit kan individueel, maar het makkelijkste is om deel te nemen aan de groepscursus “Handicap 54”.

MEER INFORMATIE

Tot aan baanpermissie kunt u gebruik maken van de clubs die in de hal staan.

Zodra u begint met lessen krijgt u een mentor toegewezen die u wegwijs zal maken binnen onze vereniging en u verder begeleidt tot u handicap 54 heeft behaald. Deze overhandigt u een introductiemap en geeft toelichting over de te volgen theorielessen, activiteiten waaraan u deel kunt nemen nadat u de baanpermissie hebt, en beantwoordt alle vragen van uw kant.

Naast de lessen gaat u zelf aan de slag door te oefenen op de driving range. Eén maand na de eerste les start het proeflidmaatschap bij Golfclub Holthuizen.

Tussentijds wordt de eerste theorieles gevolgd ter ondersteuning van basis regel- en etiquettekennis.

Wanneer u voldoende technisch vaardig bent – dit wordt beoordeeld door de golfprofessional – en de eerste theorieles heeft gevolgd, speelt u tweemaal een ronde van negen holes, eenmaal de par 3 baan “Kleintje Holthuizen” en eenmaal de “grote” baan, met een door de club toegewezen mentor. Tijdens deze rondes wordt vooral aandacht besteed aan de in de eerste theorieles besproken etiquetteregels. Voordat u de baan ingaat met de mentor dient u in het bezit te zijn van eigen clubs en eigen ballen. Uiteraard kunt u voor het kopen van nieuwe clubs terecht in de Golfshop van Golfclub Holthuizen. De Golfshop biedt u ook de mogelijkheid clubs te huren.

U kunt een halve set inclusief draagtas voor de duur van 3 maanden huren voor € 75,-. Wanneer u na 3 maanden overgaat tot de aanschaf van uw eigen set, krijgt u bij een beginnersset € 50,- korting en bij een volledige set van één van de A-merken het hele bedrag van € 75,- als korting doorberekend.

Na de mentorronde over de par 3 baan krijgt u permissie voor deze baan, na de mentorronde over de grote baan ook voor de 9 holes golfbaan.

U mag nu zelf gaan oefenen in de baan, alleen, maar uiteraard ook met iemand samen. U houdt contact met uw mentor en u zult af en toe samen lopen om de vorderingen te bekijken.

De theorielessen worden in principe van april t/m oktober, met uitzondering van augustus, gegeven op de dinsdag- of donderdagavond. Op het moment dat u de eerste theorieles volgt dient er een (proef) lidmaatschap te zijn bij Holthuizen. Er zijn twee theorielessen, gevolgd door een theorie-examen. Het volgen van de eerste theorieles is verplicht voor het verkrijgen van baanpermissie, het volgen van de tweede theorieles is vrijwillig, maar wordt sterk aanbevolen. Het slagen voor het theorie-examen is een voorwaarde voor het lopen van een qualifying kaart en dus voor het behalen van handicap 54. 

Inschrijven voor de theorielessen kan na inloggen via de website bij het hoofdstuk “Inschrijven wedstrijden”.

Stap 2: Naar handicap 54

Wanneer krijgt u handicap 54? Als u uw theorie-examen heeft gehaald en als u minimaal 19 Stablefordpunten heeft gehaald over 9 holes of 36 over 18 holes met uw mentor als marker (degene die uw score bijhoudt tijdens de ronde).

U oefent zelf regelmatig in de baan en af en toe samen met uw mentor. Uw mentor geeft aan wanneer hij/zij denkt dat u zover bent om een qualifying kaart te lopen. Een voorwaarde is, zoals gezegd, dat u uw theorie-examen heeft gehaald en u in staat moet zijn 19 punten te halen over 9 holes.

Haalt u de eerste keer geen 19 punten? Geen probleem, u probeert het op een later tijdstip nog een keer. Zodra er minimaal 19 punten gescoord zijn zal uw mentor de kaart inleveren bij het secretariaat. Zij verwerken uw handicap in het systeem en wisselen deze gegevens uit met de NGF.

Uiterlijk de volgende dag is uw digitale NGF handicap-54 pas zichtbaar in de Golf app. Met dit pasje kunt u spelen op de meeste golfbanen in binnen- en buitenland.