Extreem weer Protocol

Bij onweer, onweer in nabijheid;

Worden bij wedstrijden de volgende signalen met de misthoorn gebruikt:

*  een lang aangehouden toon: betekent dat het spel onmiddellijk moet worden onderbroken. De speler dient zijn bal te laten liggen op de plaats waar hij ligt.

*  twee korte tonen herhaald, betekent dat  het spel hervat wordt.

NB: Indien een deelnemer het spel niet onmiddellijk staakt na de lang aangehouden toon van de hoorn leidt dit tot diskwalificatie.

Een speler mag bij onweer het spel uitsluitend onderbreken als:

*  de wedstrijdcommissie het spel heeft stopgezet.

*  hij denkt dat er gevaar is voor blikseminslag.

Als een speler zelf het spel onderbreekt wegens bijzondere weersomstandigheden moet dit zo snel mogelijk bij de wedstrijdleiding worden gemeld.

Accepteert de wedstrijdleiding de verklaring van de speler dan volgt geen straf. Anders wordt hij gediskwalificeerd.

*  de wedstrijdleiding staakt een wedstrijd als het onweer dichterbij komt dan 3 km, er is dan voldoende tijd om een schuilhut veilig te bereiken.

*  de wedstrijdleiding staakt de wedstrijd  als de tijd tussen bliksem en donder minder dan 10 seconden bedraagt.

*  de wedstrijdleiding hervat de wedstrijd als het onweer meer dan 5 km weg is en er geen nieuw onweer dreigt.

 

Niet wedstrijdspelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid! De misthoorn zal op een aantal momenten niet bediend kunnen worden. De speler dient zelf te beoordelen of hij het spel wil onderbreken. 

 

Hoofdlijnen bij overige bijzondere weersomstandigheden

Bij ijzel zullen waarschuwingsborden geplaatst worden ‘Gevaarlijke gladde plekken/plassen in de baan’.

Bij zware storm ( code rood) wordt de wedstrijd afgelast ivm gevaar vallen takken/bomen.

Bij temperatuur boven 30 graden wordt de wedstrijd ingekort en boven 35 afgelast