Vrijwilligers

De vrijwilligers bij Golfclub Holthuizen zijn onmisbaar! Zij houden de club draaiende en regelen dat (nieuwe) leden en bezoekers hun weg vinden bij onze vereniging.

Verschillende commissies, die volledig uit vrijwilligers bestaan, regelen het reilen en zeilen bij onze golfclub. Denk aan het opvangen en begeleiden van nieuwe leden, theorielessen voor golfexamens, beheer van de golfbaan (samen met de greenkeepers), (ver-) bouw en onderhoud van faciliteiten, begeleiding van de jeugd, wedstrijdbegeleiding, marshals en mentoren, in- en externe communicatie en nog tal van andere activiteiten die door verschillende groepen vrijwilligers worden uitgevoerd, soms binnen een commissie maar ook wel incidenteel (Open Dag). 
En natuurlijk bestaat ook het bestuur van Golfclub Holthuizen geheel uit vrijwilligers. 

Holthuizen is blij met al deze bevlogen leden die een groot deel van hun tijd en energie geven aan onze golfvereniging. Zonder hen is het niet mogelijk om onze golfclub draaiende te houden. Daarom willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inspanningen. 

Natuurlijk is er enig verloop binnen de groep vrijwilligers en daarom blijven we voortdurend op zoek naar leden die òfwel binnen een commissie, òf incidenteel, vrijwilligerswerk voor onze club willen doen. Er zijn heel veel verschillende commissies en werkzaamheden, dus er is altijd wel iets te vinden dat aansluit bij je interesses en vaardigheden. Aarzel niet en sluit je aan bij het leger van vrijwilligers bij Holthuizen. En vooral ook nieuwe leden willen we aanmoedigen om dit te doen, want er is geen betere manier om je golfclub en andere leden te leren kennen. Doen dus! Meld je aan via het secretariaat en ondersteun je eigen golfclub als vrijwilliger!