Vertrouwens contactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon bij Golfclub Holthuizen is Jantien Groeneveld. Tel nr. 050 525 18 26 / 06
462 550 90
Zij is sinds 2003 lid van onze golfclub en regelmatig op de baan om een rondje te golfen. Van huis uit is zij verpleegkundige en vanuit die functie ook jarenlang lid van de klachtencommissie van het ziekenhuis waar ze werkzaam was.

Protocol Handelwijze Vertrouwens Contact Persoon