Statuten

In 2018 zijn de statuten vernieuwd: STATUTEN

U kunt de statuten ook inzien bij het secretariaat.