Baanreglement

Baanreglement Golfclub Holthuizen

Algemeen
Raadpleeg, voordat u de golfbaan opgaat altijd de website en het mededelingenbord in het clubhuis.

Starttijden en aanvang spel

Holthuizen kent een reserveringssysteem voor de grote baan. Reserveren doet u via de website of met de speciale E-golf app. Voor de par 3 baan geldt géén reserveringssysteem, u legt daar de bal in de ballenspiraal en slaat af als u aan de beurt bent (vergeet niet uw balletje weer mee te nemen).

Halverwege hole 1/10 is links van de fairway een bel.
Spelers op hole 1/10 worden geacht, als zij voorbij die bel komen deze te luiden, zodat spelers bij de afslag weten dat zij mogen afslaan.

Ritsen
Bij afslaan op hole 1 hebben de spelers die rechtstreeks komen van hole 9 voorrang. Daarna speelt de flight die op hole 1 staat, vervolgens weer spelers van hole 9, etc.

Aanvullend op de algemeen bekende etiquette regels vragen wij uw extra aandacht voor het volgende

>We verzoeken spelers om geen mobiele telefoon te gebruiken in de baan, behalve bij calamiteiten. Het noodtelefoonnummer staat op de scorekaart.

>Het is toegestaan om palen (hindernispalen en afstandpalen) weg te nemen wanneer u bij het maken van uw swing daar last van heeft (zie local rules). Dit geldt niet voor out-of-bounds palen.

>Plaggen die worden uitgeslagen moeten worden teruggelegd en zorgvuldig worden aangetrapt.

>Om de aprons en voorgreens te sparen dient u met uw trolley of buggy deze zo ruim mogelijk te ontwijken. Blijf in ieder geval buiten de witte lijnen.

>Greens zijn het meest besproken onderwerp in ieder clubhuis. Herstel dus minimaal één pitchmark per green en sta niet te dicht bij de hole, dan blijven onze greens in goede conditie.

Voorkom langzaam spel:

> Speel zonder oponthoud. Sta klaar wanneer het uw beurt is om te slaan.

>Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld. Vul de scorekaart pas in wanneer u bij de volgende tee bent aangekomen.

>De bal van een medespeler goed nakijken voorkomt lang zoeken.

>De bal oppakken zodra u niet meer kunt scoren.

>Doorlaten als een bal niet direct te vinden is

Greenkeepers

Aanwijzingen van de greenkeepers dienen te worden opgevolgd, het baanpersoneel heeft altijd voorrang

Marshals

U dient te allen tijde de aanwijzingen van dienstdoende marshal strikt op te volgen. H

Aansprakelijkheid

Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf worden veroorzaakt. De collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF kan in geval van schuld en als een slachtoffer de speler aanspreekt, aangesproken worden indien de normale verzekeringen niet tot vergoeding overgaan.

Reglement par 3 baan

Onze par 3 baan mag bespeeld worden door gekwalificeerde golfers.

Wie zijn gekwalificeerde golfers?

Alle proef- en gewone leden van Holthuizen, die minimaal baanpermissie hebben.
Alle proef- en gewone leden van golfclub Holthuizen, die nog geen baanpermissie hebben voor de ‘grote’ baan, maar toestemming hebben gekregen van één van onze golfprofessionals om op de par 3 baan te spelen.
Niet-leden van Holthuizen met een handicap van 54 of lager.

Driving range ballen

Het is niet toegestaan driving range ballen te gebruiken buiten de driving range en chipping green.