Wedstrijdreglement Ot en Sien

Wedstrijdreglement Ot & Sien

Handicapverrekening Ot & Sien

Het team met de hoogste gezamenlijke playing handicap krijgt een aantal slagen dat gelijk is aan 3/4 van het verschil in de gezamenlijke playing handicaps gedeeld door 2, met een maximum van 18 slagen.

rekenvoorbeeld:
 team A/B speelt tegen team C/D

playing handicap teamleden som A/B resp. C/D verschil  

teams

¾ van het verschil gedeeld door 2 (afgerond)
A  = 22 = 34      
B  = 12,
C  = 19 = 55 + 21 +15,75 +7,87 (8)
D  = 36

Team C/D krijgt 8 slagen extra t.o.v. team A/B. De holes waar team A/B slagen moet geven worden bepaald door de stroke-index.

 

Ot respectievelijk Sien

¾ handicapverrekening met een maximum van 18 slagen. De hole(s) waar de speler/speelster (met de laagste handicap) slagen moet geven wordt bepaald door de strokeindex.

 

Afspraken

Beide spelers/teams zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van datum en tijd van de te spelen match binnen de vastgestelde termijn, zie punt 8. Lukt het niet om de wedstrijd binnen de vastgestelde termijn te spelen dan beslist de wedstrijdcommissie of en zo ja wie er doorgaat naar de volgende ronde.

Bij geschillen beslist de voorzitter van de wedstrijdcommissie na beide partijen te hebben gehoord. Deze beslissing is onherroepelijk.

 

Resultaat

De verliezende partij vult de naam/namen van de winnaar(s) in op het wedstrijdschema met de uitslag. Het resultaat is hiermee officieel en er wordt geen claim meer in behandeling genomen, tenzij de commissie ervan overtuigd is dat de tegenstander wist dat hij een onjuiste inlichting gaf. De uitslag wordt als volgt ingevuld:

“1/0” (1 up gewonnen) ,

“4/3” ( 4 up met nog 3 te gaan),

“20” ( op de 20e hole gewonnen).

match onbeslist na 18 holes

Als een partij na het spelen van de 18e hole all square staat, wordt er doorgespeeld op hole 1 enzovoorts, totdat een van beide spelers/teams een hole wint. De speler/het team die handicapslagen kreeg, krijgt deze opnieuw volgens de berekening in art 1.

 

Claims

Zie art. 3 en Golfregels 2-5, 6-2a.

handicaps

Spelers dienen vanzelfsprekend voor hun correcte handicap te spelen (regeI 6-2a) ook al is deze nog niet gepubliceerd in het handicapregister.

 

De speeltermijnen staan vermeld boven de drie schema’s in het wedstrijdoverzicht.

Indien mogelijk organiseert de wedstrijdcommissie de dag waarop de finales worden gespeeld.