Competitie criteria

GC Holthuizen schrijft voor de donderdag, vrijdag en zondag competities van de NGF die gespeeld worden in de maanden april/mei van enig jaar een aantal teams in. Voor de jeugdcompetitie: zie JEUGD.

Het aantal teams per dag is beperkt tot vijf, aangezien Holthuizen maar één competitie per wedstrijddag kan ontvangen ivm onze 9 holes baan.

In 2018 zijn de criteria geëvalueerd, en aangepast. Voor meer informatie kunt u terecht bij de wedstrijdcommissie.

NGF criteria bij selectie

Handicap
Deelnemers moeten op de dag dat zij competitie spelen een WHS Handicap hebben van maximaal 45.

Leeftijd
Dames senioren: op 1 januari van het betreffende jaar ≥ 50 jaar.
Heren senioren: op 1 januari van het betreffende jaar ≥ 50 jaar.
Dames en heren: geen limiet.

Aanvullende criteria GC Holthuizen
Het clubbelang gaat altijd boven het individuele belang. Om de juiste uitstraling te waarborgen zijn alle competitieteams verplicht te spelen in de voorgeschreven clubkleding: donker blauwe broek, witte clubpolo en blauwe clubtrui beide voorzien van clublogo. Polo en trui zijn verkrijgbaar via de golfshop.

Gehanteerde selectiecriteria door de wedstrijdcommissie
Op basis van de missie zoals geformuleerd in het beleidsplan wil Holthuizen een gezellige club zijn die elke speler ook voldoende uitdaging biedt.

Op basis van dat uitgangspunt worden de competitieteams niet door een commissie ingedeeld, maar door de teams zelf samengesteld.

Indien een vacature ontstaat in een team wordt dat door het team zelf opgelost.

Ook de teamgrootte wordt door de teams zelf ingevuld.

Minimaal zes spelers zijn vereist. Sommige teams hebben echt reserves, andere teams bestaan uit zeven of acht spelers die allemaal evenredig veel speeltijd krijgen.

Voor nieuwe spelers zijn er twee basis opties:
Aansluiting zoeken bij een bestaand team (via de captain), bv als iemand stopt
Een nieuw team formeren, waarbij de randvoorwaarde is dat er nog ruimte in de kalender is (per jaar inventariseren in het captainsoverleg; indien er ruimte ontstaat wordt dat door de wedstrijdcommissie aan de club kenbaar gemaakt)
Een derde optie is een opstelling als reserve.

In het captainoverleg is afgesproken dat wanneer een invaller nodig is de reserves eerst worden benaderd.

De te volgen procedure (verantwoordelijk: competitiecoördinator Wedstrijdcommissie)
• bij aanvang seizoen vraag aan captains of het team weer mee doet, en of er vacatures zijn (captains overleg)
• eventueel beschikbare ruimte communiceren naar de clubleden
• ondersteunen bij het vormen van een nieuw team vanuit de Wedstrijdcommissie
• teams opgeven
• reserves afstemmen met de desbetreffende leden en de captains
• inschrijving administratief verwerken
• teamleden opgeven

De open inschrijving via de wedstrijdkalender is hiermee vervallen.

Ondersteuning
De club stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar per team (de jeugd heeft andere regelingen). De wijze van besteding van het bedrag mag het team bepalen. Deze bijdrage kan ± 2 weken van tevoren via het secretariaat aangevraagd worden.

Voor de teams bestaat ook een trainingsvergoeding. De helft van de kosten voor maximaal 6 lessen van anderhalf uur, wordt door de club vergoed.

Tot slot
De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen – ter beoordeling aan de wedstrijdcommissie – af te wijken van bovengenoemde criteria. Vragen of bezwaren dienen met redenen omkleed schriftelijk te worden gemeld aan de voorzitter van de wedstrijdcommissie. Een reactie van de wedstrijdcommissie volgt binnen kan bezwaar aangetekend worden bij het Bestuur.

Januari 2019, de Wedstrijdcommissie