Het Bestuur

Bram Pruis
Voorzitter

Secretaris: vacant

Harry Waninge
Penningmeester

Joke Lich
Public Relations

Jannie de Groof
Werven en binden

Willi Janssen
Bedrijven en sponsoren

Jack Hesseling
jeugd