Winterregel

Winter

Als de dagen korter, kouder en natter worden en de baan daardoor niet altijd in topconditie verkeert, wordt golf (nog) lastiger. Aan de ene kant vraagt dit van de golfer om nog zorgvuldiger met de baan om te gaan, aan de andere kant zijn er regels om de golfer te helpen de baan beter het hoofd te bieden.

Wel of niet qualifying is een onderwerp dat altijd discussie zal geven. Wat is goed voor de baan, wat is goed voor de speler, wat is goed voor de club in het algemeen, denk aan extra onderhoudskosten of het innen van greenfees. Je kunt er van uitgaan dat de beslissing hierover weloverwogen en in goed overleg tussen de Baancommissie (greenkeeper) en de Regelcommissie wordt genomen.

Om je te helpen is er de mogelijkheid om je bal schoon te maken. Hieronder staan de beide regels die aangeven wat en hoe je dat mag doen.

‘Plaatsen’ en/of ‘Bal schoonmaken’

Vanaf 1 november (t/m 30 april) mogen we, vanwege de vele modder op onze baan, de bal opnemen, schoonmaken en plaatsen binnen een afstand van maximaal 15 cm van de oorspronkelijke plek, niet dichter bij de hole. Dit mag alleen in het algemene gebied waar het gras is gemaaid op fairwayhoogte of lager. (voor volledige tekst zie: plaatselijke regel E-3)

Voor het gehele jaar geldt dat indien er modder aan de bal zit we er voor mogen kiezen om de bal schoon te maken. Dit mag in het algemene gebied, onder de voorwaarde dat de plaats van de bal wordt gemarkeerd en de bal exact op de oorspronkelijk plek wordt teruggeplaatst. (voor volledige tekst zie: plaatselijke regel E-2)

Straf voor het onjuist toepassen van bovengenoemde plaatselijke regels: 2 strafslagen.(De algemene straf volgens Regel 14.7a.)

Indien er aanleiding is om de toepassing van deze regels aan te passen zal u hierover tijdig geïnformeerd worden.

Voor overige vragen met betrekking tot de baan en/of de regels kun je altijd iemand van de Baancommissie en de Regelcommissie benaderen. Ook is het altijd mogelijk om op de website van de NGF nadere informatie te zoeken.

De commissies