Voorwaarden voor het bespelen van de par 3 in de winter

Als de par-3 open is gelden de volgende  stringente voorwaarden:

  • Betreed voorzichtig en zo weinig mogelijk de fairways en de greens.
  • Volg te allen tijden de verharde paden zowel te voet als met karren.

Dit allemaal om de ondergrond zo veel mogelijk te sparen.