Voortgang bouw locker-ruimte

De bouwwerkzaamheden aan de lockerloods vorderen gestaag. Na het uitzetten van het grondplan en het oprichten van het frame is de facilitaire commissie inmiddels bezig met het aanbrengen van de rabatdelen. Een secuur werkje, maar dat kun je rustig aan Reid, Jaap en Onno overlaten. Het is immers niet het eerste wat ze bij Holthuizen bouwen. 

De komende dagen gaan ze verder en dan helpen Klaas Fluks en Andre Borgstede ook mee.

Natuurlijk brengt de bouw ook wat overlast met zich mee, maar wij zijn vol bewondering en ook heel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. 

 

We houden u op de hoogte