Vier-bal flights

Op onze baan is een 4-bal flight toegestaan onder de volgende voorwaarden:

De flight speelt stableford en mag gezamenlijk maximaal een netto whs van 110 slagen hebben. Spelers boven de whs 36 slaan af van de oranje tees. Men houdt zich aan een zoektijd van maximaal 3 minuten.

Om te bepalen of je met een vier-bal de baan in mag tel je de slagen die iedere speler mee krijgt over 18 holes op, de optel som mag niet hoger zijn dan 110 slagen. Het maakt niet uit of je 9 of 18 holes speelt, de rekensom moet gemaakt worden op basis van 18 holes.

Bij het spelen, hetgeen meestal 9 holes zullen zijn, neem je uiteraard op iedere hole je bal op zodra je geen stableford punten meer kunt behalen. 

Een marshal kan in het dagoverzicht zien of een flight speelgerechtigd is, en indien nodig, ingrijpen (flight herverdelen).