Vier-bal flights

Vanaf 10 mei is een 4-bal flight weer toegestaan onder de volgende voorwaarden:

De flight speelt stableford en mag gezamenlijk maximaal een netto whs van 110 slagen hebben. Spelers boven de whs 36 slaan af van oranje, we zullen de oranje tees upgraden. Men houdt zich aan een zoektijd van maximaal 3 minuten.

Bovenstaande klinkt wat rigide maar is de enige manier om 4-ballen toe te staan zonder dat er opstoppingen in de baan ontstaan.

Om te bepalen of je met een vier-bal de baan in mag tel je de slagen die iedere speler mee krijgt over 18 holes op, de optel som mag niet hoger zijn dan 110 slagen. Het maakt niet uit of je 9 of 18 holes speelt, de rekensom moet gemaakt worden op basis van 18 holes.

Bij het spelen , hetgeen meestal 9 holes zullen zijn, neem je uiteraard op iedere hole je bal op zodra je geen stableford punten meer kunt behalen.

De controle hierop  is ook een beetje gebaseerd op, zoals alle regels bij golf, je eigen verantwoordelijkheid.

Mede omdat er weinig vierballen zullen zijn handhaven we het interval van 8 minuten tussen de starttijden.

Een marshal kan in het dagoverzicht zien of een flight speelgerechtigd is. In de tweede kolom van het dagoverzicht staat het aantal slagen wat een flight meekrijgt op basis van 18 holes, deze kolom is bepalend, immers dat geeft de speelsterkte aan en is een indicatie voor het vlot doorspelen.