Verslag Old Grand Dad 3 juni

De stichting “Golfende Grootvaders steunen jongeren met een handicap”.

Hoezo oud? Je bent zo oud als je je voelt…toch? Bij de inschrijving bij clubconsul Wim van der Heide op het net weer opengestelde terras was er niets van te merken dat alleen opa’s de baan in gingen. Iedereen kwam kwiek en vrolijk aan. Geen gestrompel of geweeklaag over vermoeidheid, protheses ofknikkende knieën. Ook geen woord over blauwe plekken ofbijwerkingen van vaccinaties. Bovendien was het prachtig weer. Dat was op de oorspronkelijk geplande datum van 27 mei wel anders. Die dag was de baan een zwembad en zelfs gesloten. Donderdag 3 juni was het lekker droog en warm. Debaan lag er goed bij en de meidoorn stond welriekend in bloei. Nadat Wim iedereen een wedstrijdkaart had gegeven en nadrukkelijk op de collectebus wees voor de vrijwillige bijdrage (naast het donateursgeld dat jaarlijks wordt betaald)werd er voortvarend ingeslagen en met putten geoefend. In de collectebus vond Wim later op de dag € 295,–. Dit bedrag komt ten goede aan de G-golfers van Holthuizen. Ik vind het bewonderenswaardig hoe een aantal vrijwilligers zich steeds weer inzet voor onze buren, de bewoners van -met name- het Thomashuis. 

Vanaf 11.30 uur gaat er elke 8 minuten een enthousiaste flight van start. Door de corona beperkende maatregelen is een shotgun start (nog) niet mogelijk. Deelnemers variërend in de leeftijd van 59 (Willi Janssen) tot 85 jaar (George Brockbernd). Na de eerste 9 holes werden wel enige vermoeidheidsverschijnselen zichtbaar. Hier en daar een duizeling, trekkebeen, pijnlijke rug of frozen shoulder. Na 18 holes had iedereen het wel gehad en was enorm toe aan een lekkere affligem of radler. Je moet met warm weer tenslottealtijd zorgen dat je voldoende drinkt. De scores mochten wij niet zelf op e-golf invoeren. De clubconsul wilde dat beslist zelf doen. (Een sluitende verklaring om dit zelf te doen, heb ik niet gehoord, maar dat komt in Nederland wel vaker voor en moet de 2e Kamer er aan te pas komen om de waarheid boven tafel te krijgen). Ruimschoots na het laatste nieuws werden de resultaten op de site vrij gegeven. De winnaar is Ed Jansen met een stableford score van 35. De tweede plaats is mij toegevallen en de plaatsen 3 tot en met 5 worden ingenomen door Sietze Arends, Marc de Raedt en Hubert Nauta. Dit vijftal mag aan de regiowedstrijd meedoen op 5 juli op de golfbaan “De Compagnie” in Veendam. 

Het was een zeer geslaagd evenement. Hartelijk dank aan onze clubconsul Wim van der Heide.

Op dit moment zijn 65 leden van Holthuizen donateur van Old Grand Dad. Dat is 10% van het ledenbestand. Er zijn beslist meer grootvaders lid van Holthuizen. Het percentage donateurs moet minimaal opgevoerd worden tot 40% (het laagste alcoholpercentage van de Bourbon Wiskey “Old Grand Dad). 

Engbert Gotink