TIJDELIJKE PLAATSELIJKE REGEL “INGEZAAIDE GROND”

Wanneer de bal ligt op duidelijk zichtbare ingezaaide grond of als deze grond een belemmering is voor het innemen van de stand van een speler geldt deze plaats als grond in bewerking. De speler moet de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.

NB.: Deze situatie doet zich met name voor op plaatsen waar oude boomstronken en oude (grote) winterholes zijn verwijderd.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.