Tijdelijke plaatselijke regel “drainagesporen”

Wanneer de bal ligt op een duidelijk zichtbaar spoor van de ingedroogde drainage of als dat spoor een belemmering is voor het innemen van een normale stand geldt deze plaats als grond in bewerking. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.

 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.