Starttijden met ingang van donderdag 19 november

De Corona maatregelen zijn met ingang van 19 november weer iets versoepeld, vanaf 19 november mogen we gelukkig weer met een drie-bal de baan in. Voor het overige blijven de corona maatregelen gelden zoals die voor 4 november van kracht waren.

Nu de dagen korter worden en het aantal starttijden minder wordt zien we dat de bezetting op de hoofdbaan erg hoog is. Om iedereen voldoende speelruimte te bieden hebben we het startijdensysteem iets aangepast en de onderstaande spelregels afgesproken:

Ieder lid mag 2 starttijden reserveren  gedurende de reserveringsperiode op de hoofdbaan, voor vaker spelen is er voldoende ruimte op de par-3,  “Kleintje Holthuizen”. Uitzondering op de beperking van 2 starttijden zijn wedstrijden. Op de par 3 baan mag men onbeperkt spelen, uiteraard mits er beschikbare starttijden zijn.

Wij streven naar flights van 3 personen om zodoende zoveel mogelijk mensen te laten spelen. Bijschrijven in een flight waar nog geen 3 spelers zijn is mogelijk. Het is dan wel netjes om dit in overleg te doen. Mensen die toch alleen willen spelen verzoeken wij om dit aan het begin of het einde van de dag te doen, vóór 09:00 of na  15:00 uur. Mocht je onverhoopt toch geen gebruik willen maken van een reservering dan verzoeken we je om je zo vroeg mogelijk uit te schrijven, bij voorkeur de avond tevoren vóór 22:00 uur om  hiermee andere leden de kans te geven om te spelen.

Met ingang van 19 november wordt de reserveringsperiode precies 192 uur in plaats van 8 dagen. De starttijden worden steeds opnieuw vrijgegeven naarmate de tijd vordert; steeds 192 uur vanaf de huidige tijdstip. Dit betekent dat als je al twee reserveringen in het systeem hebt staan, je direct ná afloop van de eerste reservering weer een nieuwe (2e) starttijd kunt boeken.

Met deze aangepaste reserveringsperiode wordt gestreefd naar een eerlijker verdeling van de beschikbare starttijden, zodat alle leden zoveel mogelijk hun golfrondes kunnen blijven spelen.