Schapen in de baan

Vanaf 3 augustus zijn weer schapen in de baan. Een leuk gezicht, die wollige beestjes. Maar hoe nu te handelen als uw bal tussen de schapen terechtkomt?

Als je je bal binnen de afrastering van in de baan grazende schapen hebt geslagen, ben je verplicht te handelen volgens Regel 25-1c (Bal in abnormale terreinomstandigheden niet gevonden).

Je dient een bal zonder straf te droppen binnen één stoklengte – niet dichter bij de hole – van het punt waar de bal de buitenste begrenzing van de abnormale terreinomstandigheid voor het laatst passeerde.

Straf voor overtreding van de Regel: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – twee slagen