Resultaten course rating

Van de op 18 juli jl. door de NGF verrichte course rating zijn de resultaten bekend.

Er zijn enkele verschillen in de Course- en Slope Rating opgetreden t.o.v. de rating van 2015 welke voortvloeien uit een aantal wijzigingen in het Course Rating Systeem.
Daarnaast heeft het course rating team geconstateerd dat onze beide banen in betere conditie zijn, dat de fairways breder waren dan tijdens de vorige rating en dat de extra lengte die in het verleden door de slechte drainage/natheid in de baan volgens het systeem werd toegekend, is komen te vervallen door de aangebrachte drainage. Dit heeft ertoe geleid dat de CR & SR voor beide banen wat zijn verlaagd.
Het gevolg hiervan is dat de meeste spelers een slag minder krijgen dan voorheen.

In de begeleidende brief van de NGF stond overigens ook vermeld dat het course rating team onder de indruk was van onze prachtig aangelegde en onderhouden Par-3 baan!

De wijzigingen zullen in de loop van maandag 12 september in de apps van Golf.nl en van E-golf4U worden verwerkt en de gewijzigde handicaptabellen worden dan ook opgehangen in de hal.

Namens de handicapcommissie

Onno van Noord