Oude foto’s in de Holtee

De PR commissie/redactie is momenteel druk bezig met de voorbereiding van de najaars-Holtee, die in december zal verschijnen. We zijn van plan om er een stuk over “wedstrijden van vroeger” in op te nemen. We hebben gelukkig veel foto’s gevonden van (oud-) clubleden die in diverse ludieke- en historische outfits deelnamen aan leuke wedstrijden. 

Het is ondoenlijk om al deze personen individueel te benaderen om toestemming te vragen voor het gebruik van hun foto in onze Holtee. Vandaar dat we hier de oproep plaatsen om ons een berichtje te sturen als u het niet eens bent met plaatsing van uw foto in ons magazine. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar: hettymeijs@gmail.com