Onderhoud van de baan tijdens de Corona crisis

Hoewel het een uitgelezen periode is voor baanonderhoud en mogelijk extra werkzaamheden moet hier een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt worden. In de eerste plaats gelden alle aangescherpte veiligheidsvoorschriften ook voor greenkeepers. Dat houdt in dat zij niet zonder ontheffing aanwezig mogen zijn op de baan. Inmiddels is er een aanvraag voor deze ontheffing aangevraagd en we gaan er van uit dat die verleend gaat worden voor onze baan.

Het is de bedoeling dat er in de komende periode in principe gebruikelijk onderhoud wordt gepleegd. De komende drie weken zijn de greenkeepers bezig met het op orde brengen van de banen omdat ze als gevolg van de zeer natte winter weken achterlopen. Daarnaast is VOS terecht heel voorzichtig met de inzet van personeel gezien het corona virus. Extra en nieuwe werkzaamheden buiten het noodzakelijk onderhoud zijn momenteel niet of nauwelijks aan de orde, gezien de onduidelijke situatie.

Het Bestuur