Nieuwe golfregels

Elke 4 jaar worden door de R&A alle golfregels onder de loep genomen en waar nodig verbeterd, veranderd of aangevuld. En vanaf 1 januari 2023 zijn dus weer nieuwe regels van toepassing.

Bij de regelwijzigingen in 2019 zijn de regels gemoderniseerd en drastisch veranderd. Bij de update van het regelboek 2023-2027 gaat het om een reguliere aanpassing en een beperkt aantal regelwijzigingen. Bij enkele regels wordt een overtreding per 1 januari 2023 minder zwaar bestraft.

De regelwijzigingen per 1 januari 2023 gaan gepaard met een verbetering van de digitale diensten – de website en de regelapp van de R&A – waar de regels ook in de Nederlandse taal zijn te vinden. Hierdoor kunnen golfers snel en gemakkelijk op een computer of smartphone de regels raadplegen en hoeven er minder regelpublicaties gedrukt te worden. De digitale verbeteringen, waaronder een verbeterde ‘visual search’ (zoeken via plattegrond), gaan ook in op 1 januari 2023.

In 2023 zal er, omdat de digitale regelhulp uitgebreid en verbeterd wordt, geen Spelerseditie meer zijn (ook niet in het Engels, dus ook de Players Edition vervalt). Het nieuwe Regelboek, een publicatie die bedoeld is voor regelcommissies, zal op 1 januari 2023 (ook in het Nederlands) digitaal gepubliceerd worden.

Hoewel er meer wijzigingen zijn worden onderstaand de voor de meeste spelers belangrijke regelwijzigingen in het kort vermeld. Op de website van de NGF worden deze regelwijzigingen verder toegelicht met voorbeelden.

Voor wie zich verder wil verdiepen in de nieuwe golfregels heeft het online caddieboekje van de NGF de wijzigingen nog eens op een rijtje gezet.

De belangrijkste regelwijzigingen zijn:

Regel 25 – Regels voor golfers met een beperking
Het Regelboek 2023-2027 heeft een nieuw hoofdstuk – 25 – met daarin de regels voor golfers met een beperking.

Regel 3.3b(4) – Scoren bij strokeplay, verantwoordelijkheid van de speler
Een speler wordt na 2022 niet meer bestraft als hij of zij bij een wedstrijd met handicapverrekening niet zijn of haar handicap op de scorekaart vermeldt. De Commissie is ervoor verantwoordelijk dat de handicap van een speler juist is. De Commissie is ook verantwoordelijk voor het berekenen van de handicapslagen van de speler en voor het berekenen van de nettoscore van een speler.

Bij qualifying scores die een golfer inlevert buiten wedstrijden om gelden de regels van het Wereld Handicap Systeem: de speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap op zijn of haar scorekaart.

Regel 4.1a(2) – Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens de ronde
Een speler mag na 2022 een beschadigde club vervangen, mits de club niet is beschadigd door misbruik en mits de speler bij de vervanging van de club geen onnodig oponthoud veroorzaakt.

Regel 6.3b(3) – Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole
In het Regelboek 2023-2027 is de straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf tot één strafslag.

Regel 9.3 – Bal bewogen door natuurkrachten
Een bal die stilligt na te zijn gedropt, geplaatst of teruggeplaatst en daarna door natuurkrachten verrolt en tot stilstand komt in een ander gebied van de baan of buiten de baan moet worden teruggeplaatst.

Regel 11.1b – Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf: plaats van waar de bal gespeeld moet worden
In het Regelboek 2023-2027 is Regel 11.1b(2) veranderd. Als een bal die vanaf de green wordt gespeeld een insect, de speler of de club raakt die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

Algemene wijziging – Recht naar achteren ontwijken
De procedure voor het recht naar achteren ontwijken, een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart, is per 1 januari 2023 vereenvoudigd. De speler moet de bal op de lijn droppen. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, creëert een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt. Deze wijziging komt naar voren in aanpassingen van de regels 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3 en in de definitie van dropzone.

Wil je meer weten over de regelwijzigingen die ingaan op 1 januari 2023? Neem dan contact op met de regel– en handicapcommissie, Onno van Noord e-mail: .