Met ingang van 15 december uitsluitend flights van maximaal twee personen toegestaan

In verband met de zojuist aangescherpte Corona-maatregelen, is het met ingang van dinsdag 15 december slechts toegestaan in een flight van ten hoogste twee personen te golfen. De indeling van alle wedstrijden zal door de wedstrijdleiding in die zin worden aangepast.

Personen die individueel een reservering voor een driebal hebben gemaakt, wordt verzocht zelf een keuze te maken voor welke twee personen de boeking blijft gehandhaafd. Er dient dan dus één persoon te worden uitgeschreven.

Deze maatregelen gelden in elk geval tot 19 januari 2021. Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele aanpassingen en/of wijzigingen, indien deze zich voordoen.