Marshal overleg 2 november

Bert Koning had vanmorgen het najaarsoverleg met de marshals weer goed georganiseerd. Holthuizen mag haar handen dichtknijpen dat er een vrijwilliger is die zoveel tijd wil investeren in de coördinatie van de marshaldiensten. De ervaringen van het zomerseizoen 2023 werden gedeeld en in groepjes werden we geconfronteerd met praktijksituaties en uitgedaagd om een adequate oplossing te bedenken.
Wat opvalt is dat het aantal vrouwelijke marshals klein is. Hierbij dus een oproep aan onze vrouwelijke leden om een steentje bij te dragen als gastvrouw met zo nu en dan een controlerende taak.

Aan de foto met een hesje en een jasje lag de vraag ten grondslag “hoe en op welke manier wil de marshal herkenbaar zijn? Hesje, jasje, petje of de kleur van de marshalkar?