Local rule ivm schapen op de baan

U heeft het vast al gezien, er grazen weer schapen (en lammeren) op onze baan. In verband hiermee is er een nieuwe local rule van kracht: 

Tijdelijke Plaatselijke regel:

Indien u uw bal binnen de afrastering van in de baan grazende schapen heeft geslagen, bent u verplicht te handelen volgens regel 16.1e (Bal in abnormale terreinomstandigheden NIET gevonden)

U dient bovengenoemde situatie zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1b.

 

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van regel 16.1: algemene straf