persoonlijk lidmaatschap

persoonlijk lidmaatschap
Bij het persoonlijk lidmaatschap koopt u een ‘participatie’ in het garantievermogen van de vereniging. Dit bedrag wordt terugbetaald als u het lidmaatschap beëindigt (afhankelijk van de hoogte van het garantievermogen en in volgorde van opzegging). Leden hebben toegang tot de ledenvergadering en zijn stemgerechtigd. Nieuwe leden betalen een jaarlijkse contributie inclusief bijdrage aan de NGF.

persoonlijk lidmaatschap met gespreide betaling
Bij het persoonlijk lidmaatschap met “gespreide betaling” gaat u een contract aan voor drie of vijf jaar. U betaalt per maandelijkse automatische incasso. De participatie wordt samen met de contributie verrekend over het aantal maanden dat het contract loopt. Bij tussentijdse opzegging van het contract vervalt het recht op teruggave van de reeds betaalde participatie. Bij deze lidmaatschapsvorm wordt de NGF-bijdrage apart in rekening gebracht.

tarieven
Contract 3 jaar: maandelijks € 93,00*
Contract 5 jaar: maandelijks € 87,00*
* tarief 2021

 

jaarlijks

 

participatie

NGF

 

leeftijd

gewoon lid

€807

 

€ 795

€ 19,00

 

31+

Download het aanmeldingsformulier-lidmaatschap en lever het ingevulde formulier met pasfoto in bij het secretariaat.

(CE)