herziening handicaps, PCC

Jaarlijkse herziening

Bij de jaarlijkse herzieningen kijkt de handicapcommissie naar de scores van de afgelopen twee jaar en of de handicap van spelers wel overeenstemt met de werkelijke speelsterkte van de spelers. Een golfer kan bijvoorbeeld door omstandigheden (blessure, operatie) tijdelijk minder goed spelen of na herstel juist weer veel beter spelen. De computer kan dat niet zien, maar de handicap- en/of wedstrijdcommissie is daarvan vaak wel op de hoogte en kan er rekening mee houden.

In individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval van blessures, kan een handicapcommissie een tussentijdse herziening uitvoeren. Een golfer die meent dat zijn handicap geen weerspiegeling is van zijn vaardigheid, kan de club verzoeken om zo’n tussentijdse herziening. Bij een handicapherziening van spelers met handicap 2,0 en lager dient de NGF geraadpleegd te worden.

PCC

Het handicapsysteem kent niet langer een CBA maar heeft wel een soortgelijk automatisch mechanisme. Dat mechanisme heet de Playing Conditions Calculation (PCC).

De PCC is meer omvattend dan de CBA van voorheen. De PCC wordt elke dag automatisch berekend voor elke lus van elke baan. Dat doet de computer automatisch. De PCC wordt bepaald op basis van álle ingeleverde qualifying scores van die dag op die lus van de baan – zowel wedstrijdscores als de scores van qualifying ronden – van spelers met een handicap onder de 36.

De gedachte achter de PCC is dat het weer en de set-up van een baan elke dag anders kunnen zijn. Een score van 90 slagen op een moeilijk geprepareerde baan en op een dag met veel wind en regen kan een betere prestatie zijn dan een ronde 88 op een kalme dag op een baan met normale condities. De dagelijkse PCC maakt duidelijk of de omstandigheden van die dag de baan moeilijker of makkelijker maakten dan normaal. 

Anders gezegd: de PCC is een statistische berekening die vaststelt of de condities op de dag dat een golfer speelde afweken van normale spelcondities in een mate dat ze een grote invloed hadden op de prestatie van deze speler. Om hierachter te komen wordt er elke dag gekeken naar alle scores die zijn ingeleverd op de baan waar qualifying ronden zijn gespeeld. Op basis van de PCC wordt het dagresultaat van spelers soms aangepast, zodat dit dagresultaat beter weerspiegelt hoe goed hun prestatie was. De verwachting is dat er in minder dan 10 procent van de gevallen een PCC-uitkomst zal zijn die invloed heeft op dagresultaten.

De PCC wordt ’s nachts uitgevoerd en gebeurt automatisch. De speler ziet na een qualifying ronde meteen zijn of haar provisionele handicap (zijn of haar vermoedelijke nieuwe handicap) maar pas de volgende ochtend, nadat de PCC is toegepast, ziet de speler wat zijn of haar definitieve nieuwe handicap is.

Van -1 tot +3

De PCC kan variëren tussen de -1 en +3. Als iemand negen holes heeft gespeeld, krijgt men de helft van de PCC. Om een PCC uit te voeren, zijn er minimaal acht scores nodig van spelers met een handicap 36,0 of lager. Zijn die scores er niet, dan is er dus geen PCC. Beter gezegd: dan is de PCC 0 (nul). 

  • Een PCC van 0 betekent dat de baan speelde zoals verwacht.
  • Een PCC van -1,0 betekent dat de baan makkelijker speelde dan normaal.
  • Een PCC van +1,0 of +2,0 of +3,0 betekent dat de baan moeilijker speelde dan normaal.
  • Alleen scores die worden ingevoerd op de speeldag worden meegenomen in de PCC-berekening.
  • De PCC wordt berekend op basis van scores die zijn ingeleverd door speler met handicap 36,0 of lager maar geldt voor alle spelers tot en met handicap 54,0.