handicaps (WHS systeem)

 

De maximum handicap voor dames en heren is 54.

U kunt een handicap krijgen nadat u uw regelexamen hebt behaald. Een speler krijgt een handicap nadat hij één score over 9 of 18 holes heeft ingeleverd van 18 resp. 36 of meer Stableford punten, uitgaande van handicap 54. Hierbij moet de aan de speler toegewezen mentor als marker optreden.
Het aantal handicapslagen dat de speler krijgt over een ronde van 9 of 18 holes staat vermeld op de handicaptabellen. Deze tabellen hangen in de hal van het clubhuis.
De baanhandicap is hierop af te lezen, afhankelijk van de kleur tee, vanwaar gespeeld wordt.
Een handicap kan uitsluitend worden gewijzigd op basis van qualifying scores.

Wijziging van de handicap gebeurt volgens het WHS (World Handicap Systeem).
Aan de hand van de in de computer ingevoerde score wordt het dagresultaat berekend.
De nieuwe handicap wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de 8 beste dagresultaten van de laatste 20 ingevoerde scores.
Bij minder ingevoerde scores wordt de handicap berekend volgens onderstaande tabel:

Aantal dagresultaten in handicapoverzicht Dagresultaat (SD) dat voor de handicapberekening wordt gebruikt Aanpassing
1 Dagresultaat -2,0
2 Laagste 1 -2,0
3 Laagste 1 -2,0
4 Laagste 1 -1,0
5 Laagste 1 0
6 Gemiddelde van laagste 2 -1,0
7 – 8 Gemiddelde van laagste 2 0
9 – 11 Gemiddelde van laagste 3 0
12 – 14 Gemiddelde van laagste 4 0
15 – 16 Gemiddelde van laagste 5 0
17 – 18 Gemiddelde van laagste 6 0
19 Gemiddelde van laagste 7 0

Na een qualifying ronde kan een speler de score invoeren op de zuil in de hal, op de website of via een app.
Dit dient zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór middernacht van de dag waarop de ronde is gespeeld, te geschieden.
De handicap wordt dan meteen aangepast en is dan up-to-date. De volgende ronde kan dan gespeeld worden met de juiste handicap. Mocht het direct inleveren van een qualifying ronde niet lukken, dan moet dit alsnog zo snel mogelijk gedaan worden en in elk geval vóórdat een volgende ronde wordt gespeeld.

Voor meer informatie over het World Handicap Systeem zie: www.ngf.nl/whs

Playing handicap tabel heren WHS

Playing handicap tabel dames WHS

Playing handicap tabel par 3 WHS