proefleden

Golfclub Holthuizen kent voor beginnende golfers  het proeflidmaatschap.
Zij kunnen een proeflidmaatschap aangaan voor de tijd van zes maanden.
Voor hen is een speciaal lespakket samengesteld, dat leidt naar handicap 54, het zogenaamde >  stappenplan.
Als deze nieuwe proefleden baanpermissie van de golfpro hebben verkregen en een eerste theorieles hebben gevolgd, kunnen zij met een mentor de baan in.
Voor het volgen van de theoriecursus en het behalen van EGA handicap 54 betaalt u € 30,-.

Golfers, in bezit vanaf handicap 54, kunnen ook proeflid worden.
Als u aansluitend aan het proeflidmaatschap besluit lid te worden krijgt u een korting van € 17,50 (deze korting geldt echter niet bij deelname aan de groepslessen).

Cursusdata voor de theorielessen en – examens in 2020

1e  theorieles                    2e theorieles                         theorieexamen

dinsdag 7 april                   dinsdag 14 april                      dinsdag 21 april
donderdag 7 mei                donderdag 14  mei                 donderdag 21 mei

 

 

 

Inschrijven via www.golfclubholthuizen.nl, inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord/inschrijven wedstrijden

Locatie: De Willemszaal in het clubhuis van Holthuizen.

*Alleen op donderdag 1 oktober 2020 begint de les om 18.00 uur. Alle overige lessen en examens beginnen om 19.00 uur

Aangezien de eerste theorieles een baanles is willen wij u vragen sportschoenen mee te nemen.

Wilt u ook zelf schrijfmateriaal meenemen?

Duur: de eerste les en tweede les duren ongeveer 2 uur en het theorie-examen maximaal een uur.

(CE)