bij stappenplan

het stappenplan.

stap 1; het behalen van baanpermissie:
De beginnende speler start met het ontwikkelen van golfvaardigheden door les te nemen bij  de golfprofessional.
Tussentijds wordt de eerste theorieles gevolgd, ter ondersteuning van basis regel- en etiquettekennis.
Wanneer de  beginnende speler voldoende technisch vaardig is – dit wordt beoordeeld door de golfprofessional – speelt hij of zij tweemaal een ronde van negen holes met een door de club aangewezen mentor. Tijdens deze rondes let de speler voldoende op veiligheid, zorg voor de baan en toont kennis van etiquette. De beginnende speler heeft nu baanpermissie.

stap 2; op naar handicap 54.
De beginnende speler wordt aangeraden zoveel mogelijk met een ervaren golfer of eventueel met zijn of haar mentor te spelen. Hij of zij mag ook zelfstandig de baan in. Daarnaast blijven de lessen bij de golfprofessional doorgaan.
Hij of zij volgt de tweede theorieles (niet verplicht) en legt het theorie-examen met goed gevolg af.
Wanneer de vaardigheid voldoende is, kan hij of zij nu handicap 54 behalen door het lopen van een qualifying kaart met de mentor.

stap 3; op naar handicap 36.
Na het behalen van clubhandicap 54 kan de beginnende golfer zonder drempel door naar het EGA-handicapsysteem. Van clubhandicap 54-36 gaat de handicap met volle punten omlaag bij scores boven de 36 stableford punten. De clubhandicap gaat niet omhoog. Vanaf handicap 36 treedt het EGA-systeem in werking.
Voor verdere informatie klik hier.

In deze situatie zal de beginnende golfer in twee rondes met de mentor alle wetenswaardigheden over onze baan leren kennen en moeten laten zien een respectvolle gebruiker van de baan te zijn.

Overigens is er de mogelijkheid het theorie-examen voor het verkrijgen van baanpermissie af te ronden. Met baanpermissie + afgerond theoriegedeelte kan dan worden deelgenomen aan opstap- en gezelligheidswedstrijden.

De eerste twee stappen zijn op Golfclub Holthuizen ondergebracht in een eventueel proeflidmaatschap van 6 maanden (winterperiode 8 maanden). Door de betrokken personen en commissies zal het verloop van de vorderingen in de gaten worden gehouden.

 

 

(CE)