Financieel-Reglement-lidmaatschap-Golfclub-Holthuizen-versie-sept.-2020_