Algemene Ledenvergadering

VERSLAG Algemene Ledenvergadering 25 januari 2021

Klik op deze LINK voor de uitslag van de ledenraadpleging van. de ALV van 25 januari 2021

Lijst met deelnemers

Antwoord op rondvraagpunten deel 1 vindt u HIER

Antwoord op de rondvraagpunten deel 2

Antwoord op de rondvraagpunten deel 3

Verslag ALV November 2019

Begroting 2021

Financieel overzicht sep. 2020

REGLEMENTEN: 

Klik HIER voor het huishoudelijk reglement versie september 2020

Klik HIER voor het regelement Tuchtcommissie van Golfclub Holthuizen, versie september 2020

Klik HIER voor het NGF Tuchtreglement

Klik HIER voor het Financieel Reglement Lidmaatschap Golfclub Holthuizen versie september 2020

Klik HIER voor het Reglement Commissies van Golfclub Holthuizen versie september 2020

Klik HIER voor het Wedstrijdreglement van Golfclub Holthuizen versie september 2020

AANZICHTEN VOORTERREIN: 

aanzicht 1

aanzicht 2