Vertrouwenscontactpersoon en tuchtreglementen

Vertrouwenscontactpersoon

Via de links hieronder vindt u het “NGF Tuchtreglement, het Tuchtreglement van Golfclub Holthuizen en het  “Protocol Handelwijze Vertrouwens Contact Persoon”.

Tuchtreglement Golfclub Holthuizen

NGF Tuchtreglement

Protocol Handelwijze Vertrouwens Contact Persoon