Kleine aanpassing op de website

Al geruime tijd ervaren leden, die gebruik maken van de Safari browser, enige ongemak op de website. Hierdoor moeten ze wat vaker klikken om de gewenste inhoud te bereiken. Een nieuwe versie van de website wordt op 20 januari a.s. in gebruik genomen waardoor dit euvel is geholpen. De aanpassing brengt met zich mee dat het inloggen iets anders gaat dan voorheen. De twee inlogvelden, voor lidcode en wachtwoord, zijn dan te vinden rechtsboven op de homepage – op zich nog makkelijker (zie afbeelding). Het zal ook opvallen dat bepaalde bladzijden nog wat kleurrijker zijn geworden, de gegevens blijven echter precies hetzelfde.