Invoering World Handicap Systeem (update)

Zoals bekend wordt in 2021 het nieuwe World Handicap Systeem ingevoerd in plaats van het EGA-handicapsysteem.

Vanaf 4 januari 2021 staat behalve de EGA ook de WHS-handicap vermeld op de digitale ledenpas, die je kunt bekijken op de app Golf.nl.
Let wel, dit is een voorlopige berekening. De komende maanden kunnen nog verbeteringen en aanpassingen worden doorgevoerd waardoor de WHS-handicap van 4 januari kan afwijken van de definitieve op 1 maart 2021.

Voor de meesten zal het verschil tussen de EGA en de WHS-handicap gering zijn, enkele punten omhoog of omlaag, maar er kunnen ook uitschieters zijn met een verschil van 10 tot 20 punten. Dit kan onder meer veroorzaakt zijn doordat er weinig scores zijn ingeleverd of doordat er in het verleden een handmatige aanpassing van de handicap is gedaan.

Ná 1 maart 2021 kan de handicapcommissie bekijken of de WHS-handicap overeenkomt met de werkelijke speelsterkte of dat een handmatige aanpassing van de handicap gewenst is.

Voor meer informatie over het World Handicap Systeem zie: www.ngf.nl/whs

Namens de handicapcommissie

Onno van Noord