Invoering Wereld Handicap Systeem

Zoals aangekondigd stappen we in 2021 over naar het Wereld Handicap Systeem.

De NGF heeft samen met de softwareleveranciers een tijdlijn (onder voorbehoud) voor het invoeren van het WHS vastgesteld.
Dit tijdpad is verdeeld in twee fases:

Fase 1 Overgang naar WHS van 16 december 2020 tot 4 januari 2021

 • In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd.
 • Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt.
 • Scores van vóór 16 december, die niet vóór 16 december zijn ingevoerd, zullen op geen enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht vanaf 4 januari.

Fase 2: Dubbele handicap vermelding van 4 januari tot 1 maart

 • Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGF-

pas in de GOLF.NL app.

 • Vanaf 4 januari kunnen de spelers de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd.
 • Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap.
 • Vanaf maandag 4 januari kunnen handicapcommissies geen handmatige handicapaanpassingen meer doen, zoals ze voor de EGA-handicaps gewend waren.
 • Van woensdag 16 december tot maandag 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart. Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1 maart. (Voor Holthuizen gelden dan de winterhandicaps)

GO-LIVE WHS op 1 maart:

 • De oude EGA-handicap verdwijnt en is niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.
 • Handicapcommissies kunnen weer handicapaanpassingen doorvoeren voor leden van wie de WHS-handicap, naar hun mening, dient te worden aangepast. Let op, dit kan alleen voor speciale gevallen.
 • Met ingang van de WHS-handicaps op 1 maart 2021 gaan ook nieuwe baanhandicaptabellen gelden.

Effectief is er dus een transitieperiode van ruim 2 maanden:

 • Waarin de handicaps na het invoeren van qualifying scores aangepast worden onder het WHS-systeem en ook nog volgens het EGA-systeem.
 • Waarin alleen voor wedstrijden in Nederland nog de EGA-handicap gebruikt wordt en de huidige playing handicaptabellen van kracht zijn.

Mocht de testfase eerder dan gepland succesvol zijn afgerond dan is het mogelijk om vóór 16 december 2020 alle WHS-handicaps te tonen op de digitale NGF-pas.

Onno van Noord