startende golfers

Algemene informatie voor de startende golfer bij Holthuizen

U wilt graag leren golfen. Wat is er voor nodig en om bij golfclub Holthuizen WHS handicap 54 (golfvaardigheidsbewijs) te halen.

De NGF (Nederlandse Golffederatie) en de PGA (Professional Golfers Association) hebben gezamenlijk het 9 stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan wordt gebruikt voor het opleiden van golfers.

Stap 1 leidt naar baanpermissie en stap 2 leidt uiteindelijk naar WHS-chandicap 54.

Stap 1: Naar golfbaanpermissie
U start met het ontwikkelen van golfvaardigheden door les te nemen bij onze golfprofessional. Naast de lessen gaat u zelf aan de slag door te oefenen op de drivingrange. Tussentijds wordt de eerste theorieles gevolgd ter ondersteuning van basis regel- en etiquettekennis.

Wanneer u voldoende technisch vaardig bent – dit wordt beoordeeld door de golfprofessional – speelt u tweemaal een ronde van negen holes met een door de club toegewezen mentor. Tijdens deze rondes wordt vooral aandacht besteed aan de in de eerste theorieles besproken etiquetteregels.
Na deze 2 rondes krijgt u volledige baanpermissie voor de 9 holes golfbaan van Holthuizen. U mag nu zelf gaan oefenen in de baan, alleen, maar uiteraard ook met iemand samen. U houdt contact met uw mentor en u zult af en toe samen lopen om de vorderingen te bekijken.

De theorielessen worden van april t/m oktober, met uitzondering van augustus, gegeven op de dinsdag- of donderdagavond. Op het moment dat u de eerste theorieles volgt dient er een (proef) lidmaatschap te zijn bij Holthuizen. Er zijn twee theorielessen, gevolgd door een theorie-examen. Het volgen van de eerste theorieles is verplicht voor het verkrijgen van baanpermissie, het volgen van de tweede theorieles is vrijwillig, maar wordt sterk aanbevolen. Het slagen voor het theorie-examen is een voorwaarde voor het lopen van een qualifying kaart en dus voor het behalen van WHS-handicap 54. Het theorie-examen bestaat uit 30 vragen over etiquette en golfregels. Van deze 30 vragen dienen er minimaal 23 goed beantwoord te zijn.

Stap 2: Naar WHS-handicap 54
Wanneer krijgt u clubhandicap 54? Als u uw theorie-examen heeft  gehaald en als u minimaal 18 stablefordpunten  punten heeft gehaald over 9 holes met uw mentor als marker.
U oefent zelf regelmatig in de baan en af en toe samen met uw mentor. Uw mentor geeft aan wanneer hij/zij denkt dat u zover bent om een qualifying kaart te lopen. Een voorwaarde is, zoals gezegd, dat u uw theorie-examen heeft gehaald en u in staat moet zijn 18 punten te halen over 9 holes.
Haalt u de eerste keer geen 18 punten? Geen probleem, u probeert het op een later tijdstip nog een keer. Zodra er minimaal 18 punten gescoord zijn zal uw mentor de kaart inleveren bij het secretariaat. Zij verwerken uw handicap in het systeem en wisselen deze gegevens uit met de NGF.
Na ongeveer twee weken kunt u een NGF handicap-54 pasje ophalen bij het secretariaat. Met dit pasje kunt u spelen op de meeste golfbanen in binnen- en buitenland.

Klik hier voor meer informatie over de groepscursus handicap.