Gebruik van E-Golf4u systemen

Golfclub Holthuizen maakt al vele jaren gebruik van E-Golf4u computersystemen om de activiteiten binnen de club op zo eenvoudig mogelijke wijze te ondersteunen. Van de golfclubs in Nederland maakt een zeer grote  meerderheid ook gebruik van deze systemen.

Met de nieuwe regelingen als gevolg van het coronavirus is Holthuizen genoodzaakt om gebruik te maken van software die de starttijden regelt. In dit document wordt toegang gegeven tot een aantal standaard instructies die door E-Golf4u zijn geschreven. Daarnaast wordt  informatie verstrekt van hoe wij binnen Holthuizen deze software willen gebruiken.

De komende periode zullen veranderingen / verbeteringen plaats vinden in ons gebruik van de beschikbare middelen. Dit document wordt steeds aangepast en de wijzigingen worden tevens toegelicht in een nieuwsbericht op de homepage van onze website.

Apparatuur

De zuil in de hal van het clubhuis is uitgeschakeld en wordt tot nadere orde niet meer gebruikt.

Om als lid of vrije golfer starttijden te kunnen boeken is toegang tot het internet vereist. Uiteraard kan dit vanaf verschillende soorten apparaten, vanaf een smartphone, tablet, laptop of vaste computer. Op het desbetreffende apparaat draait een browser. Helaas is er op dit moment een vervelende probleem voor gebruikers van recente versies van de browser Safari. Dit probleem is bekend bij E-Golf4u en in dit document geven ze aan hoe het probleem eventueel omzeild kan worden. (Uit mijn eigen ervaring kan ik aangeven dat ik zelf ook problemen heb gehad met het toepassen van het door hen aangegeven “workaround”. Mijn oplossing was dus Chrome installeren.)

Gebruik van de Web App van E-Golf4u

Deze Web App is beschikbaar voor leden en vrije golfers van de golfclub Holthuizen.

Voor diegene die gewend zijn om zoveel mogelijk te regelen vanaf een smartphone is er nu een Web App van E-Golf4u beschikbaar. In een tweetal documenten is aangegeven hoe deze Web App geïnstalleerd kan worden op de smartphone; een document voor iOS /Apple en de andere voor Android. In het document kunt u lezen wat er allemaal via de app geregeld kan worden. Als straks wedstrijden weer mogelijk zijn binnen de club kunnen deelnemers hun scores ook invoeren via de app – gebruik van de zuil is daardoor niet nodig.

Voor spelers die al met plezier gebruik maken van de App van het NGF: Golf.NL is de App van E-Golf4u een aanvulling. Via de NGF App kunnen alle kaarten worden geregistreerd en inmiddels kunnen starttijden worden geboekt op een aantal andere banen in Nederland (niet Holthuizen). De Web App van E-Golf4u geeft o.a. wel de mogelijkheid om starttijden te boeken op Holthuizen en ook alle kaarten te registreren (ook van wedstrijden en vreemde banen).

Een starttijd boeken

Het document HANDLEIDING Reserveren van een starttijd” geeft de algemene instructies voor het maken van een reservering via de website en via de Web App.

Aanvullende informatie is als volgt:

 • Op de homepage van de Holthuizen website staat naast “Leden inlog” “reserveren”. Op “reserveren” klikken is voldoende, op “leden inlog” klikken is niet nodig;
 • Om daarna in te loggen zijn persoonsgegevens nodig (deze zijn hetzelfde als nodig zijn voor het aanmelden voor de Web App). Voor leden van Holthuizen zijn deze gegevens hopelijk redelijk bekend, namelijk de eerste 4 letters van de achternaam gevolgd door een cijfer (b.v. rope1) als gebruikersnaam en een password die oorspronkelijk de geboorte datum van de lid was (formaat: ddmmyy ) maar eventueel door de lid is veranderd in een eigen gekozen password. Voor de vrije golfers (=registratieleden) is de gebruikersnaam de letter “v” gevolgd door een nummer van twee of drie cijfers. Omdat vrije golfers niet de mogelijkheid hebben om hun password te veranderen is de password altijd de geboortedatum.
 • Eenmaal ingelogd kan een selectie plaats vinden van een dag en de baan waarop men willen spelen. Op dit moment is gekozen om 7 dagen vooruit te mogen reserveren en worden alleen de banen Holthuizen 1e 9 holes en Par 3 9 holes als mogelijkheden aangeboden. M.i.v. 20 mei zal Par 3 18 holes daaraan toegevoegd worden.
 • Voor de starttijden begint de dag om 07.00. De tijd van de laatste starttijd op een dag wordt bepaald door de zonsondergang. Op de hoofdbaan is dat zonsondergang min 2 uur en op de par 3 zonsondergang min 1 uur. Dit zal automatisch aangepast worden als men straks in de gelegenheid worden gesteld om 18 holes te spelen.
 • Dat er op dit moment uitsluitend wordt gereserveerd op de 1e 9 holes wil niet zeggen dat er altijd daarop gespeeld zal worden. Bij aankomst op de baan is duidelijk aangeven op welke van de twee lussen men geacht wordt te spelen.
 • Als er 18 holes gespeeld worden op de par 3 baan, worden twee starttijden gereserveerd, de tweede starttijd is dan 60 minuten na de eerste. Is men sneller klaar en de baan is bezet dan moet worden gewacht totdat de tweede starttijd is aangebroken (op een veilige afstand van andere spelers).
 • Het maximale aantal spelers per flight is (voorlopig) vastgesteld op 3.  Men kan alleen starttijden boeken waar ruimte is,  d.w.z. waar er nog geen drie spelers zijn. Als men kiest voor een lege flight wordt tevens de mogelijkheden geboden om andere spelers toe te voegen. Dit doet men door de eerste letters van de achternaam van de spelers of de gebruikersnaam (b.v. Rope1) in te typen. Zijn er meerdere leden die voldoen aan de combinatie van letters dan worden die getoond en kan een keuze worden gemaakt. Kiest men om zichzelf toe te voegen aan een bestaande flight dan wordt de naam (of namen) getoond van de andere speler(s) in die flight. 
 • Maakt men gebruik van de website om te reserveren dan is meer informatie over de bezetting van de baan te zien d.m.v. het klikken op “week” of “lijst”. Dit informatie is niet beschikbaar via de Web App.
 • Bij het toevoegen van leden aan een flight worden alleen de leden van Holthuizen vertoond. Vrije golfers kunnen op die manier niet toegevoegd worden. De gevolgen hiervan zijn o.a.:
  • Een lid en een vrije golfer willen samen spelen. De vrije golfer kan de reservering maken en het lid toevoegen – andersom kan niet.
  • Twee vrije golfers willen samen spelen. De eerste kan de tweede niet toevoegen. Als de eerste alleen zijn reservering heeft gemaakt kan de tweede inloggen en zichzelf toevoegen aan de desbetreffende flight.
Als het ondanks alles niet werkt

Het werken met de starttijd system stelt hogere eisen aan de kwaliteit van de gegevens die wij al de loop van de jaren hebben vastgelegd. Het blijkt dat er bij een aantal leden en vrije golfers onvolkomenheden zijn waardoor zij geen toegang krijgen tot het starttijden-systeem. Heeft U alle instructies keurig gelezen en gevolgd en toch werkt het niet, meldt dit a.u.b.  bij het secretariaat. Wij zullen in de komende tijd proberen alle problemen met het reserveren van een starttijd zo snel mogelijk op te lossen.

Tot slot

Wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat wij weer mogen golfen. Wij zijn ook blij dat de eerste week  goed is verlopen. De afgelopen paar weken zijn behoorlijk hectisch geweest. Wat het starttijden-systeem betreft zijn wij nog aan het leren en zelfs soms wat aan het experimenteren. De E-Golf4u organisatie doet veel om ons te ondersteunen maar zij hebben te maken met ongeveer 130 clubs in Nederland die zich allemaal in een veranderende situatie bevinden. Logischerwijze komt Holthuizen niet altijd boven aan hun prioriteitenlijst! Wij hopen dat u er begrip voor zult hebben als in de komende tijd niet alles vlekkeloos verloopt.

Voor op en aanmerkingen of suggesties t.a.v. deze instructies aarzel niet om contact met mij op te nemen.

Paul Roper

17 mei 2020