Gebruik driving range ballen

De naam zegt het al, driving range ballen zijn ballen die uitsluitend gebruikt mogen worden op de Driving Range. Helaas verdwijnt er ieder jaar een groot aantal (ca 3000) van deze ballen. Ze belanden deels in de bosjes en deels in de sloten, en worden niet teruggevonden.

Momenteel wordt er door onze leden en gasten extra veel gebruik gemaakt van de oefenfaciliteiten. We hebben helaas moeten vaststellen dat de driving range-ballen ook veel gebruikt worden als oefenballen op de putting- en chipping green. Een aanzienlijk aantal van deze ballen belandt in de daarnaast gelegen sloot en wordt niet opgeraapt. De regel is dat op de putting green en de chipping green uitsluitend met eigen ballen mag worden geoefend!

Ook vinden we de laatste tijd veel van deze ballen terug op de par 3 baan en zelfs in de grote baan! Het is echter absoluut niet toegestaan om met de Driving Range ballen door de baan te gaan.

Een vriendelijk verzoek aan alle golfers; laten we elkaar aanspreken als we zien dat de Driving Range ballen gebruikt worden buiten de Driving Range

Ook dit jaar moeten we de Driving Range ballen weer aanvullen. De nieuwe ballen worden voorzien van het opschrift “eigendom Golfclub Holthuizen”. Helaas duurt de levering van deze ballen, door productieproblemen, langer dan verwacht. De leverancier heeft ter compensatie vooreerst gebruikte ballen ter beschikking gesteld. Hiervan is de kwaliteit uiteraard slechter dan wat we mogen verwachten. Onze excuses hiervoor.

We hopen dat de levering van de nieuwe Driving Range ballen niet lang meer op zich zal laten wachten!

Een ander punt van aandacht is dat sommige long hitters de bal van af de driving Range zo ver dat slaan deze op de afslagen van hole 2 en 11 terecht komen. Dit is een gevaarlijke en ongewenst situatie! We verzoeken degenen die zo ver kunnen slaan om er rekening mee te houden dat de Driving Range maar ca 200m lang is. Zij doen er dus goed aan om de Driver in de tas houden om  ongelukken te voorkomen.

De baancommissie