De jaarlijkse herziening

In januari vindt de ‘jaarlijkse herziening’ plaats. Dit is een evaluatie van de handicaps van alle leden die eenmaal per jaar moet worden uitgevoerd.

In het Wereld Handicap Systeem (WHS) wordt een handicap van een speler vrij snel aangepast, zodat de handicap het huidige spelniveau van een speler reflecteert. Er zijn echter gevallen, waarbij de handicap van een speler sterkt afwijkt van het spelniveau van de speler. Hier volgen enkele voorbeelden:

Als een spelers geblesseerd is geraakt of juist hersteld is van een blessure.
Als een speler weinig scores inlevert waardoor de handicap niet automatisch voldoende wordt bijgesteld.
Als de handicap van een speler bij een incidentele uitzonderlijke score te veel is verlaagd.
Als een speler zijn/haar handicap manipuleert (bewust hoog of laag houdt).
Als de stijging van een handicap van een speler te veel beperkt wordt door de Hard Cap.

In die gevallen is een extra aanpassing wenselijk. Bij de jaarlijkse herziening wordt gekeken of er leden zijn bij wie een extra aanpassing wenselijk is.

De jaarlijkse herziening begint met een handicapevaluatie, waarbij de resultaten van een speler vergeleken wordt met de te verwachten resultaten van deze speler op basis van zijn/haar huidige handicap. Deze evaluatie geschiedt door NGF. Als de werkelijke resultaten sterk afwijken van de te verwachten resultaten wordt de speler gemarkeerd voor verdere analyse door de handicapcommissie.
De handicapcommissie analyseert de scoregeschiedenis van de speler aan de hand van de ingediende scorekaarten en past, indien dit nodig wordt geacht en in overleg met de speler, de handicap aan.

Omdat het WHS vrij snel de handicap van een speler bijstelt naar het getoonde spelniveau, is de verwachting dat het aantal handicapherzieningen beperkt zal zijn.

Bij een voorlopige evaluatie van de resultaten van alle spelers van golfclub Holthuizenzijn slechts twee spelers gemarkeerd voor een verdere analyse door de handicapcommissie. Bij deze analyse zijn géén bijzonderheden geconstateerd en was aanpassing van de handicaps van deze spelers niet nodig.

Heb je vragen over de jaarlijkse herziening? Neem dan contact met ons op.

 

Namens de handicapcommissie

Onno van Noord