baanreglement

  • Baanreglement Golfclub Holthuizen
  • Algemeen
  • Raadpleeg, voordat u de golfbaan opgaat altijd de website en het mededelingenbord in het clubhuis,
  • Om een goede orde in en om de baan te bewaren is het wenselijk nadere richtlijnen te geven door middel van een baanreglement. Een baanreglement is bedoeld als aanvulling op de algemene spelregels zoals die bij het golfen gelden. Aangezien wij nog heel lang samen met u van deze baan willen genieten, verzoeken wij u vriendelijk om onderstaande aanwijzingen op te volgen.

 

Starttijden en aanvang spel

Holthuizen kent een E-golf4u reserveringssysteem voor de grote baan en een ballenspiraal voor de par 3. 

Halverwege hole 1/10 is links van de fairway een bel.
Spelers op hole 1/10 worden geacht, als zij voorbij die bel komen deze te luiden, zodat spelers bij de afslag weten dat zij mogen afslaan. U mag bij hole 1/10 pas afslaan als de flight vóór u de bel heeft geluid.

Ritsen

Bij afslaan op hole 1 hebben de spelers die rechtstreeks komen van hole 9 voorrang op de spelers bij de ballenspiraal en mogen door naar hole 10. Daarna mag de eerstvolgende van de spelers van de ballengoot. Hierna volgen weer spelers van hole 9, etc.

Etiquette 

Aanvullend op de algemeen bekende etiquette regels vragen wij uw extra aandacht voor het volgende

  • Gebruik van mobiele telefoons uitsluitend om afstanden te meten is in de baan toegestaan; telefoneren in de baan, in het clubhuis en op de driving range is niet toegestaan, behalve bij calamiteiten (zie ook calamiteitenplan op de scorekaart).

E>Het noodtelefoonnummer staat op de scorekaart en bij leden ook op de achterzijde van hun taslabel.

>De bal mag nooit worden gespeeld indien dit enig gevaar kan opleveren voor medespelers, greenkeepers, toeschouwers dan wel passanten.

>Plaggen die worden uitgeslagen moeten worden teruggelegd en zorgvuldig worden aangetrapt.

>Het is toegestaan om palen (hindernispalen en afstandpalen) weg te nemen wanneer u bij het maken van uw swing daar last van heeft  (zie local rules). Dit geldt niet voor out-of-bounds palen. 

>Om de aprons en voorgreens te sparen dient u met uw trolley of buggy deze zo ruim mogelijk te ontwijken. Blijf in ieder geval buiten de witte lijnen.

>Greens zijn het meest besproken onderwerp in ieder clubhuis. Herstel dus minimaal één pitchmark per green en sta niet te dicht bij de hole, dan blijven onze greens in goede conditie.

Langzaam spel

Voorkom langzaam spel, de grote ergernis van golfend Nederland:

> Speel zonder oponthoud. Sta klaar wanneer het uw beurt is om te slaan.

>Verlaat de green onmiddellijk nadat de hole is uitgespeeld. Vul de scorekaart pas in wanneer u bij de volgende tee bent aangekomen.

>De bal van een medespeler goed nakijken voorkomt lang zoeken.

>De bal oppakken zodra u niet meer kunt scoren.

>Doorlaten als een bal niet direct te vinden is.

>Langzame spelers moeten snelle spelers doorlaten.

>Indien de bezetting van de baan dit vereist bent u verplicht twee- of drieballen te vormen.

Greenkeepers

Aanwijzingen van de greenkeepers dienen te worden opgevolgd, het baanpersoneel heeft altijd voorrang.

Marshals

U dient te allen tijde de aanwijzingen van dienstdoende marshal strikt op te volgen. H

Aansprakelijkheid

Gebruikers van de golfbaan zijn aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door toedoen of nalatigheid van henzelf worden veroorzaakt. De collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF kan in geval van schuld en als een slachtoffer de speler aanspreekt, aangesproken worden indien de normale verzekeringen niet tot vergoeding overgaan.

Reglement par 3 baan

Onze par 3 baan  mag bespeeld worden door gekwalificeerde golfers.
Wie zijn gekwalificeerde golfers?

  • Alle proef- en gewone leden van Holthuizen, die minimaal  baanpermissie hebben.
  • Alle proef- en gewone leden van golfclub Holthuizen, die nog geen baanpermissie hebben voor de ‘grote’ baan, maar toestemming hebben gekregen van één van onze golfprofessionals om op de par 3 baan  te spelen.
  • Niet-leden van Holthuizen met een handicap van 54 of lager.d

Driving range ballen

Het is niet toegestaan driving range ballen te gebruiken buiten de driving range en chipping green.

Kledingadvies 

Voor dames wordt aanbevolen:

  Nette lange broek, rok of bermuda (niet te kort)
  Polo of blouse met kraag

 

Voor heren wordt aanbevolen:

  • Nette pantalon of bermuda (niet te kort)
  • Polo of overhemd met kraag en mouw

De baan en de putting green mogen uitsluitend met golfschoenen, golflaarzen en sportschoenen met platte zool worden betreden.

Dit geldt ook voor spelers die onder begeleiding de baan in gaan.