nieuwe golfregels 2019

Via deze LINK, vindt u de diapresentatie van de m.i.v. 2019 gewijzigde golfregels, zoals toegelicht tijdens de regelavonden op 7 en 8 februari jl.