Coronabeleid

Het bestuur van de golfclub Holthuizen is eindverantwoordelijk voor de vaststelling van het coronabeleid en de uitvoering van het coronabeleid op de Golfclub Holthuizen. Binnen het bestuur is de voorzitter aangewezen als direct aanspreekpunt voor de gemeente en de corona coördinator.

Het bestuur heeft voor de uitvoering van het corona beleid een “corona coördinator” aangesteld en een poule van vrijwilligers samengesteld, die dagelijkse aanwezig zijn om het spelen op de baan te begeleiden, gastheren en -vrouwen.

Het doel van het geheel is te voorkomen dat de hand wordt gelicht met de coronaregels met als risico dat de baan op last van de gemeente wordt gesloten.

Het is ons (van alle leden) gezamenlijk belang dat iedereen zich aan het vastgestelde corona beleid houdt. Van alle leden/golfers wordt verwacht dat zij golfers waarschuwen die even niet opletten en de coronaregels overtreden.

De corona-coördinator:

 • adviseert het bestuur over het coronabeleid en de uitvoering van het coronabeleid;
 • de corona-coördinator coördineert de inzet van de vrijwilligers in het dagelijkse toezicht houden op de uitvoering van het coronabeleid;
 • de corona-coördinator heeft van het bestuur de bevoegdheid gedelegeerd gekregen om golfers aan te spreken op hun gedrag en indien de adviezen hieromtrent niet worden opgevolgd de golfer te verwijderen van het terrein van de golfclub;
 • de corona-coördinator  informeert het bestuur actief over de uitvoering van het beleid;
 • Incidenten worden altijd gemeld bij het bestuur.

De groep gastheren en -vrouwen houden toezicht op de nakoming van de vastgestelde corona regels van de 9 holes baan en de par 3 baan zoals bijvoorbeeld:

 • heeft de golfer een starttijd gereserveerd? Zo ja dan reikt de gastheer/-vrouw een korte instructie van de corona regels uit; Zo neen dan dient de golfer het terrein te verlaten; De oefenfaciliteiten zijn wel zonder reservering beschikbaar voor alle leden met in achtneming van de speciale maximale capaciteit;
 • wordt de 1,5 meter regel nagekomen?;
 • het voorkomen van groepsvorming op de eerste tee en bij de laatste hole;
 • houden de golfers zich aan de afspraak om niet te vroeg te komen en direct na afloop van hun ronde de baan te verlaten?
 • zijn er niet te veel golfers op de oefengreens, etc., etc.;
 • heeft de gebruiker van de golfbuggy de buggy gedesinfecteerd?
 • gastheren en -vrouwen hebben de bevoegdheid om namens het bestuur golfers aan te spreken op hun gedrag en zo nodig van de golfbaan te verwijderen;
 • daarnaast wordt van de gastheren en -vrouwen verwacht dat de deurklinken in het clubhuis, lockerloods en driving range in totaal 5 x per dag gedesinfecteerd worden en de lijst afgetekend;
 • gastheren en -vrouwen zijn zichtbaar omdat zij een gekleurd hesje dragen.
 • Incidenten worden altijd gemeld bij de corona-coördinator.