CORONA UPDATE

HELAAS, DE BAAN, CLUBHUIS, DRIVING RANGE  EN ALLE OEFENFACILITEITEN ZIJN GESLOTEN

Geen NGF competitie

Nieuwe overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote consequenties voor de maatschappij en ook voor golf. Sportclubs moeten tot en met 6 april de deuren sluiten en al bestaande maatregelen worden tot die datum verlengd. Dat geldt ook voor golfclubs en alle faciliteiten die daarbij horen. De maatregelen van de overheid laten er geen misverstand over bestaan dat alle clubhuizen op golfbanen de deuren moeten sluiten. Aldus luidt de gezamenlijke verklaring van de NGF, NVG, NGA en PGA Holland. Voor de volledige verklaring verwijzen we u naar www.NGF.nl/corona.  

Een van de redenen van deze maatregel is de oproep van de overheid om sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen en om bijvoorbeeld anderhalve meter afstand tot andere personen te bewaren.  Het is belangrijk dat de leden van onze vereniging de ernst van de situatie onderkennen, zoveel mogelijk moet getracht worden de omvang van de gevolgen van de virusuitbraak te beperken.

Wat houdt bovenstaande nu in voor onze vereniging? De baan is vooralsnog tot en met 6 april a.s. gesloten, evenals de drivingrange en de oefenfaciliteiten. Het clubhuis is gesloten en de brasserie dus ook. Mochten er vragen zijn dan kunt u deze naar info@golfclubholthuizen.nl sturen. Het secretariaat zal namelijk niet altijd bereikbaar zijn. We vragen u dringend om u te houden aan de maatregel. Er zal regelmatig op worden toegekeken dat de maatregelen worden opgevolgd.

Het onderhoud van de baan zal in principe normaal voortgezet worden met in achtneming van de richtlijnen van de RIVM voor de greenkeepers. Dat geldt ook de werkzaamheden ten behoeve van de aanpassing van het voorterrein, die vanaf 16 maart plaatsvinden.

Helaas zal de NGF-competitie 2020 ook geen doorgang vinden. Aangezien het niet duidelijk is wanneer de maatregelen opgeheven kunnen worden, ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat het nog mogelijk om de competitie af te werken. Heel jammer, maar het is niet anders.

Het bestuur begrijpt dat de gevolgen van de maatregelen een enorme impact heeft op het leven op onze golfclub, zeker nu de lente zijn intrede doet en iedereen niets liever wil dan de baan ingaan. Het is echter in ons aller belang om deze periode met z’n allen zo gezond mogelijk door te komen.

Zodra er nieuws te melden valt zullen we u informeren, dus houdt de site in de gaten!

Het Bestuur