Besluit startijden of spiraal

Zoals u weet is de leden Golfclub Holthuizen gevraagd mee te denken over de vraag of we na beëindiging van de coronamaatregelen terug gaan naar de spiraal of het, eventueel gedeeltelijk, online starttijden reserveringssysteem. We hebben in december een ledenraadpleging gehouden waarbij u in de gelegenheid bent gesteld een keuze te maken, zowel voor de grote baan als Kleintje Holthuizen, de par-3 baan.

Er zijn in totaal 379 stemmen uitgebracht met de volgende uitslag.

 

Voor de grote baan:

  • Alle dagen van de week gebruik gaan maken van de online starttijden module, 247 stemmen
  • Alle dagen gebruik maken van de spiraal, 75 stemmen
  • Op een aantal dagen gebruik gaan maken van de spiraal en op de andere dagen gebruik gaan maken van de online starttijden module, 59 stemmen

 

Voor de par-3 baan:

  •  Alle dagen van de week gebruik maken van de online stattijden module, 183 stemmen
  • Alle dagen gebruik maken van de spiraal, 167 stemmen
  • Op een aantal dagen gebruik gaan maken van de spiraal en op de andere dagen gebruik gaan maken van de online starttijden module, 29 stemmen.

 

Besluit

Op basis van de bovenstaande uitslag en mede op basis van de inbreng van commissies en de gemiddelde baanbezetting heeft het bestuur het volgende besluit genomen.

Voor de grote baan gaan we aansluitend aan de corona periode met starttijden werken en op de par-3 baan gaan we, vooralsnog, terug naar de spiraal.

Mocht in de toekomst op de par-3 baan toch op bepaalde dagen of momenten  een onevenredige drukte ontstaan dan kunnen we altijd nog op een bepaalde dag de online starttijden module invoeren.

We begrijpen heel goed dat het voor de groep leden die zeer gehecht is aan de spiraal een tegenvaller is. Dat is reden dat we goed gekeken hebben hoe we tegemoet kunnen komen aan gevoelens van weerstand tegen het reserveringssysteem voor de grote baan.

Dat houdt onder meer in dat we kritisch gaan kijken naar het volgende:

  • Het aantal reserveringen per tijdsslot
  • Het minimum aantal inschrijvingen per flight bij het reserveren
  • Tijdstip waarop vrije plaatsen alsnog ingevuld mogen worden zonder beperking
  • Het opleggen van sancties bij het niet gebruik maken van een gemaakte reservering.

Hiermee willen we bevorderen dat iedereen kan reserveren voor de grote baan en er voor alle leden voldoende speelruimte blijft. We hopen dat we met dit besluit recht doen aan de wensen van onze leden om met plezier onze geliefde golfsport te kunnen beoefenen. Dat we elkaar weer vaak gaan ontmoeten, in de baan en de Brasserie zijn onze wensen voor 2022.

 

Het bestuur