AFSCHEIDSRECEPTIE RIEKS PERDOK

Na een periode van 16 jaar, heeft Rieks Perdok zaterdag 6 november officieel afscheid genomen van zijn succesvolle periode als voorzitter van Golfclub Holthuizen. Een prachtig afscheid in onze sfeervolle Brasserie dat voor de gelegenheid uitgebreid was met een overdekt terras.

Veel leden waren bijeengekomen om Rieks te bedanken en toe te spreken. Door de verschillende sprekers werd benadrukt hoe Rieks in die 16 jaar een bloeiende en financieel gezonde golfvereniging tot stand heeft gebracht met een mooi clubhuis, twee prachtige banen, een overdekte drivingrange en een goed onderkomen voor de greenkeepers. Momenteel wordt een van Rieks laatste projecten gerealiseerd nl. een grotere lockerloods.

Mooi was het om te horen dat Rieks ook landelijk werd gezien als een voorzitter met een duidelijke visie. Onder bevlogen leiding van Rieks werd er altijd wel gewerkt aan modernisering en vooruitgang.

Ook werd er gerefereerd aan het gegeven dat Rieks ervoor gezorgd heeft dat er binnen onze vereniging ruimte kwam voor de G-golfers als eerste golfvereniging in Nederland. Mooi om te horen dat dit initiatief landelijk veel navolging heeft gekregen.

Alle jaren dat Rieks voorzitter was, was hij zeer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en vertoefde hij wekelijks vele uren op de golfclub. Er zijn tijden geweest dat hij zelf nauwelijks toe kwam aan golfen!

Rieks laat de golfvereniging langzaam los. Momenteel heeft hij nog zitting in de baan – en de facilitaire commissie.

We wensen Rieks toe dat hij nog vele jaren in goede gezondheid zijn golfrondes bij Holthuizen mag spelen en genieten van al het moois dat mede onder zijn leiding tot stand is gekomen.

 

Rieks het ga je goed!